Nieuwe aanmeldingen op de Extra Aanvullende Zorgverzekering zijn in 2022 niet meer mogelijk